با استفاده از نسخه فروشگاهی متوسط به سادگی می توانید سیستم فروش خود را مکانیزه و کالاهای خود را از طریق بارکد خوان جستجو و در نهایت آنرا با دستگاه فیش پرینت چاپ کنید.
این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروش و حسابداری شرکتهای بازرگانی و خدماتی با توجه به امکانات و گزارشات مورد نیاز آنها در سطح پیشرفته طراحی شده است.
« خودآموز حسابداری نیاز »
این مجموعه در قالب فیلمهای آموزشی با کیفیت، محتوای تجربی و بصورت کاملا کاربردی، ویژه بازار کار طراحی شده است ...